TrueDrivers nabízí BOZP pro Vaší firmu


Akce: dáme Vám o 10% nižší cenu oproti konkurenční nabídce, resp. té, kterou jste platili doposud.

Nejbližší kurz se otevírá:

Dle dohody

Pro vaši firmu nabízíme:

  • realizace BOZP dle nařízení vlády Sb. 262/2006 Sb
  • BOZP dle nařízení vlády 309/2006 Sb., veškeré plyny včetně chlóru
  • vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách revizních zkouškách plynových zařízeních
  • norma ČSN 75 5050-1.2, 3 Zařízení pro desinfekci vody ve vodohospodářských provozech chlor a chlorovými derivýta, 2 – ozon, 3 – ÚV záření
  • výškové práce č. 362/2005 Sb., zdvihací zařízení dle vyhlášky č. 19/1979 Sb

Při realizaci školení BOZP naší firmou, včetně vytvoření dokumentace na míru a dle všech legislativních podmínek, je školení BOZP zdarma.

Využijte našich komplexních profesionálních služeb, realizujte referenční zkoušky či certifikované školení pro řidiče i s možností odpočtu trestných bodů, zároveň se školením BOZP či jinými činnostmi v oblasti BOZP, čímž si snížíte své náklady na nezbytné minimum.

Upozornění pro Vás: dle právní legislativy u firem do 25 zaměstnanců není potřeba, aby školitel byl způsobilá osoba ve vyhledávání rizik. Pozor, u firem nad 25 zaměstnanců je to povinnost a školitel musí být osoba způsobilá ve vyhledávání rizik dle § 9. Zákon č.309/2006 Sb.

Náš specialista na realizaci BOZP má více jak 25. letou praxi v oboru. Kvalita a spolehlivost je naši předností.

Pravidelné časy kurzu:

Dle dohody

Vedoucí kurzu

Mgr. Filip Jadlovec

Přihláška na kurz